Студенттерге арналған ақпарат

Студенттерге емтихан ұсыныстар тапсырамыз
Стресс Дағдарысы. Жасөспірімдерге арналған Презентация
Экспресс өзін-өзі реттеу әдістері