Қабылдау ережесі

 

Павлодар жоғары Басқару колледжіне 2019-2020 оқу жылына қабылдау ережелері

1.Жалпы ережелер

1. Осы 2019-2020 оқу жылына Павлодар Жоғары басқару колледжіне оқуға

қабылдау қағидалары Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңына (09.04.2016 ж. жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен) сәйкес, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы №130 Қаулысымен, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы №919 Қаулысымен, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы №578 бұйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидалары негізінде, Павлодар облысы әкімдігінің 2015 жылғы 28 мамырдағы № 153/5 қаулысымен бекітілген «Техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша кадрлар даярлауды жүзеге асыратын білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және оқуға қабылдау» мемлекеттік қызмет көрстеу реглменті негізінде оқуға қабылдау тәртібін белгілейді.

2. Павлодар жоғары Басқару колледжі 2019 – 2020 оқу жылына білім алушыларды көрсетілген мамандықтар бойынша күндізгі және сырттай оқу түрлеріне ақылы келісім шарт негізінде қабылдайды:

0518000-Есеп және аудит (салалар бойынша));

1305000-Ақпараттық жүйелер (қолдану саласы бойынша);

1304000 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша).

– мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша күндізгі оқу түріне:

1304000 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша).

1305000 – Ақпараттық жүйелер (қолдану саласы бойынша).

– мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша күндізгі оқу түріне оқуға өнімді жұмыспен қамту және мамандықтар бойынша жаппай кәсіпкерлік бағдарламасы бойынша:

1304000 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша).

1305000 – Ақпараттық жүйелер (қолдану саласы бойынша).

Павлодар жоғары басқару колледжіне негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары, шетел азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар, сондай-ақ білім туралы құжатпен (куәлік, аттестат) ерекше білім қажеттілігі бар тұлғалар қабылданады.

Білім беру ұйымдарына оқуға түсу кезінде Заңның 26-бабының 8-тармағында айқындалған тұлғалар үшін қабылдау квотасы көзделеді.

Қабылдау емтихандарын тапсыру нысанын білім беру ұйымы белгілейді.

2. Құжаттарды қабылдауды және түсу емтихандарын өткізуді ұйымдастыру

3. Павлодар жоғары басқару колледжінде азаматтардың оқуға өтініштерін қабылдау, қабылдау емтихандарын өткізу және оқушылар құрамына қабылдау үшін ПЖБК директорының 2019 жылғы 31 мамырдағы № 2-01/35 бұйрығымен бекітілген қабылдау комиссиясы құрылды, ол өз жұмысын 2019 жылғы 1 маусымда бастайды.

4. Қабылдау нәтижелері туралы ақпарат оқуға түсушілерге ақпараттық стендке және колледж сайтына күндізгі оқу нысанына 30 тамызға дейін, сырттай оқу нысанына 30 қыркүйекке дейін орналастыру арқылы жеткізіледі.

5. Павлодар жоғары басқару колледжінде оқуға тұлғалардың өтініштерін қабылдау күндізгі оқу нысанына 20 маусымнан 25 тамызға дейін; сырттай оқу нысанына 20 маусымнан 20 қыркүйекке дейін жүзеге асырылады.

Білім беру ұйымдарына ерекше білім беру қажеттілігі бар адамдарды оқытуға қабылдау заңды өкілдердің біреуінің өтініші негізінде таңдаған мамандығы бойынша оқуға қарсы айғақтардың жоқтығы туралы психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның қорытындысы ескеріле отырып жүзеге асырылады.

6. Оқуға түсушілер Павлодар жоғары басқару колледжіне оқуға қабылдау туралы өтінішке білімі туралы құжаттың түпнұсқасын, флюорография суреті бар № 086-У нысанындағы медициналық анықтаманы қоса береді (I және II топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін-медициналық-әлеуметтік сараптаманың қорытындысы), 3х4 көлеміндегі 4 фотосурет.

Оқуға түсушінің жеке басын куәландыратын құжаттарын (жеке куәлік, паспорт немесе туу туралы куәлік) ата-аналары немесе заңды өкілдері ұсынады.

Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар тұрғылықты жері бойынша тіркелгені туралы белгісі бар, олардың мәртебесін айқындайтын құжатты ұсынады:

шетелдік – шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты;

азаматтығы жоқ адам-азаматтығы жоқ адамның куәлігі;

босқын-босқын куәлігі;

пана іздеген тұлға-пана іздеген адамның куәлігі;

оралман-оралман куәлігі.

Оқуға түсушілердің өтініштері тіркеу журналдарында күндізгі және сырттай оқу нысандары бойынша жеке тіркеледі.

7. Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқуға түсушілер үшін түсу емтихандары:

жалпы орта білім үш пән бойынша (қазақ тілі немесе орыс тілі), Қазақстан тарихы және математика мамандығы бойынша пән– математика өткізіледі;

негізгі орта білім — негізгі орта білім берудің оқу бағдарламалары көлемінде екі пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі) және математика мамандығы бойынша пән– математика;

мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білім – математика мамандығының бейінді пәні математика бойынша өткізіледі.

Павлодар Жоғары басқару колледжіне түсу емтихандары түсушілердің өтініштеріне сәйкес қазақ немесе орыс тілдерінде өткізіледі.

7 – тармақта көрсетілген негізгі орта білімі бар және жалпы орта білімі бар азаматтар үшін қабылдау емтихандарының нысаны-тестілеу.

Әр пән бойынша тест тапсырмаларының (сұрақтардың) саны 25. Әрбір тест тапсырмасына дұрыс жауап 1 баллмен бағаланады. Тестілеуге үш пән бойынша 2 сағат 15 минут, ал екі пән бойынша 1 сағат 30 минут беріледі. Дұрыс жауаптар Коды тестілеу аяқталғаннан кейін бірден ілінеді, тестілеу нәтижелері өткізілген күні жарияланады.

8. Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқуға түсетін тұлғалар үшін қабылдау емтихандары: күндізгі оқу нысанына 1 тамыздан 27 тамызға дейін, сырттай оқу нысанына 1 тамыздан 28 қыркүйекке дейін өткізіледі.

Қолданбалы бакалавриат білім беру бағдарламалары бойынша таңадаған мамандығына сәйкес және техникалық және кәсіптік білімі бар күндізгі оқуға нысанына түсетін тұлғалар үшін әңгімелесу 2019 жылғы 1-31 тамыз аралығында өткізіледі.

Қолданбалы бакалавриаттың білім беру бағдарламалары бойынша күндізгі оқу нысанына түсетін және мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік білімі бар тұлғалар үшін әңгімелесу 2019 жылғы 1-31 тамыз аралығында өтеді.

9. Бірыңғай талаптарды сақтауды қамтамасыз ету және тест тапсырмаларын (сұрақтарын) бағалау кезінде даулы мәселелерді шешу, түсушілердің құқықтарын қорғау мақсатында ПЖБК директорының 2018 жылғы 31 мамырдағы № 2-01/37 бұйрығымен бекітілген апелляциялық комиссия құрылды.

Тестілеу нәтижелерімен келіспеген тұлға апелляцияға өтініш бере алады. Апелляцияға өтініш тестілеу нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13-ке дейін апелляциялық комиссияға беріледі және апелляциялық комиссия өтініш берушінің қатысуымен Бір күн ішінде қарайды.

Апелляциялық комиссияның шешімі комиссияның тізімдік құрамының көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Комиссия төрағасының шешуші дауыс беруге құқығы бар.

10.Тестілеуді қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

3. Білім алушылар құрамына қабылдау

11. Адамдарды Павлодар Жоғары басқару колледжіне оқуға қабылдау конкурстық негізде тұлғалардың өтініштері бойынша жүзеге асырылады.

Конкурс өткізіледі:

– Павлодар жоғары Басқару колледжі өткізген тестілеу нәтижелері бойынша алынған балл (баға) негізінде.

Қабылдау конкурсын өткізу кезінде кешенді тестілеу сертификаттарында көрсетілген үш пәннен (осы Ереженің 7-тармағына сәйкес) баллдардың сомасы ескеріледі.

Білім алушылар құрамына қабылдау конкурсына қатысуға жіберілмейді.:

негізгі жалпы білімі бар және мынадай мамандықтар бойынша екі пәннен 16 балдан кем жинаған: 1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)», 1305000 «Ақпараттық жүйелер (қолдану аясы бойынша)»; 0518000 «Есеп және аудит (салалар бойынша)» мамандығы бойынша 21 балдан кем;

жалпы орта білімі бар және мынадай мамандықтар бойынша үш пәннен 24 балдан кем жинаған: 1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)», 1305000 «Ақпараттық жүйелер (қолдану аясы бойынша)»; 0518000 «Есеп және аудит (салалар бойынша)» мамандығы бойынша 29 балдан кем.

Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша білім алушылар құрамына қабылдау конкурстық негізде күндізгі оқу нысанына 25 тамыздан 31 тамызға дейін, сырттай оқу нысанына 15 қыркүйектен 30 қыркүйекке дейін жүзеге асырылады.

Жұмыс кәсіптері бойынша кадрлар даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша білім алушылар құрамына қабылдау — 25 тамыздан 10 қыркүйекке дейін негізгі орта немесе жалпы орта білім туралы құжаттарда көрсетілген бейіндік пәндер бойынша бағаларды, әңгімелесу нәтижелерін ескере отырып, іріктеу негізінде жүргізіледі. Іріктеу шарттарын колледж анықтайды.

Өнімді жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлік бағдарламасы бойынша кадрлар даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша білім алушылар құрамына қабылдау 25 тамыздан 10 қыркүйекке дейін халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі аудандық және қалалық комиссиялар отырыстарының хаттамалары және аудандық білім бөлімдерінің Бағдарламаға қатысушыны оқытуға бағыттары негізінде жүргізіледі.

12. Павлодар жоғары Басқару Колледжінде мемлекеттік тапсырыс бойынша білім алушылар құрамына қабылдау конкурсын өткізу кезінде көрсеткіштер бірдей болған жағдайда басым құқығы бар (растайтын құжаттар болған жағдайда) :

– I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар қатарынан шыққан азаматтар-1 пайыз;

– жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар-0,5 пайыз;

– ауылдың әлеуметтік-экономикалық дамуын анықтайтын мамандықтарға ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар-30 пайыз;

– Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар-2 пайыз;

– жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар-1 пайыз;

Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген өңірлерге қоныс аударатын ауыл жастары қатарындағы азаматтар-10 процент

13. Павлодар Жоғары басқару колледжіне қабылдау комиссиясының ашық отырысында мамандықтар, бөлімшелер, оқыту тілдері бойынша бөлек жүргізіледі.

14. Павлодар жоғары басқару колледжі білім басқармасына белгіленген нысандар мен мерзімдерге сәйкес есеп береді, ал қабылдау жүргізілгеннен кейін он күндік мерзімде — білім алушыларды қабылдауды ұйымдастыру және өткізу бойынша мәтіндік есеп береді.

15. Осы Ережемен реттелмеген мәселелерді Павлодар жоғары басқару колледжінің қабылдау комиссиясы дербес шешеді.