Педагогикалық әдеп жөніндегі кеңес

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020619