В ПВКУ организована книжная выставка

Қазақстан Респбликасының Премьер-министрінің қаулысымен 5 қыркүйек Қазақстан халқы тілдерінің күні болып бекітілді.
Тіл мерекесінің 5 қыркүйек болып белгіленуінің де өзіндік себебі бар.

Павлодар жоғары басқару колледжінің кітапханасында
«Ахмет Байтұрсынов – Ұлт ұстазы» кітап көрмесі ұйымастырылды, АТ-11, ИС-12 топ студенттері С. Торайғыров атындағы облыстық кітапханада кітап көрмесін тамашалады. Қазақ тілі, орыс тіл, ағылшын пәндердің оқытушылары Тіл туралы викторина өткізіп, студенттердің білімдерін тексерді.

Постановлением премьер-министра Республики Казахстан было принято решение установить 5 сентября Днем языков.
Именно в этот день родился Ахмет Байтурсынов. Ученый и литературовед Ахмет Байтурсынов был одним из основоположников казахской лингвистики и литературоведения.

В библиотеке Павлодарского высшего колледжа управления организована книжная выставка «Ахмет Байтурсынов — Ұлт ұстазы», студенты групп АТ-11, ИС-12 посетили книжную выставку в областной библиотеке имени С. Торайгырова. Преподаватели казахского языка, русского языка, английского языка провели викторину о языке, проверили знания студентов.