Мамандықтар

1304000 'Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)'

Біліктілігі
Негізгі Біліктілігі: техник-бағдарламашы
Қосымша біліктілігі: ЭЕМ операторы, ЭЕМ баптаушы
Орта білімнен кейінгі білім: есептеу техникасының қолданбалы бакалавры

Мамандық сипаттамасы
Осы бағыт шеңберінде жүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің кәсіби әзірлеуші –бағдарлмашыларды даярлау жүргізіледі.
Техник-бағдарламашы қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану негіздерін біледі, бағдарламалау тілдерінде қолданбалы бағдарламаларды әзірлеуді жүзеге асырады: Delphi, C#7, Java, 1C;
Access, MS SQL Server және MySQL деректер қорын басқару бойынша құралдарды әзірлеу негіздерін меңгерген; HTML, PHP тілдері негізінде; әмбебап желілік қосымшалар мен сайттарды жасайды, Photoshop және CorelDraw компьютерлік графиканы зерттейді, желілік технологияларды игереді, жергілікті және жаһандық желілерді жаңғырту мен баптауды жүзеге асырады.

Техник-программистің кәсіби қызметінің объектілері:
– Кәсіби бағытталған автоматтандырылған жүйелер және ақпараттық технологиялар;
– ақпараттық процестер және ақпараттық ағындар;
– ақпараттық сала ұйымдарында басқару шешімдерін қабылдау міндеттерін ақпараттық қамтамасыз ету.

Қызмет түрлері:
-деректер базасын және ақпараттық-іздеу жүйелерін құру және қызмет көрсету үшін бағдарламалар әзірлеу;
— ғылыми және экономикалық міндеттерді шешу үшін бағдарламалар құру;
– ДК стандартты бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану;
– ақпараттық технологияларды пайдаланумен байланысты басқа да қызмет түрлері.

Мамандық түлектері IT-маман ретінде жұмыс істей алады:
– банктерде банктік және биржалық компьютерлік бағдарламаларды әзірлеп, қызмет көрсете отырып;
-жекелеген кәсіпорындарда және тұтас салаларды басқаруда, өндірісті жоспарлау мен басқарудың автоматтандырылған жүйесін құра отырып, жаппай қызмет көрсету жүйесін және ақпараттық-анықтамалық жүйелерді әзірлеп, қызмет көрсете отырып;
– білім беру мекемелерінде;
– компьютерлерді және оргтехниканы жөндеу және диагностикалау бойынша сервистік орталықтарда.

Оқу мерзімі
Негізгі орта білім негізінде – 3 жыл 10 ай;
Жалпы орта білім негізінде – 2 жыл 10 ай;
Техникалық және кәсіптік білім негізінде-10 ай — , 1 жыл 10 ай

Оқыту тілі
Орыс тілі

1305000 'Ақпараттық жүйелер (қолдану саласы бойынша)'

Біліктілігі
Негізгі Біліктілігі: техник
Қосымша біліктілігі: дизайнер

Мамандық сипаттамасы
Техник-бағдарламашы Ақпараттық технологиялар мәселелерімен, адам қызметінің түрлі салаларында ақпаратты іздестірумен, жинаумен, сақтаумен, қайта құрумен және пайдаланумен айналысады.
Техник қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану негіздерін меңгерген, қолданбалы бағдарламаларды әзірлеуді жүзеге асырады; Access, MS SQL Server және MySQL деректер қорын басқару бойынша құралдарды әзірлеу негіздерін меңгерген; HTML, PHP тілдері негізінде; әмбебап желілік қосымшалар мен сайттарды жасайды, Photoshop және CorelDraw компьютерлік графиканы зерттейді, желілік технологияларды игереді, жергілікті және жаһандық желілерді жаңғыртуды және баптауды жүзеге асырады.

Ақпараттық жүйелер жөніндегі маман:
— ақпараттық жүйені талдау, пайдалану және жұмыс істеу үшін деректерді жинау, ақпараттық жүйені модификациялауға жобалық құжаттаманы әзірлеуге қатысу;
– кәсіби қызмет нысандарын қолдану құралдары мен технологияларын әзірлеу кезінде аралас бейінді мамандармен өзара іс-қимыл жасау; –
ақпараттық жүйені пайдалану бойынша құжаттаманың фрагменттерін әзірлеу;
– өз құзыреті шеңберінде ақпараттық жүйені орнату және реттеу, жұмыс нәтижелерін құжаттау;
– ақпараттық жүйенің пайдаланушыларына кеңес беру және оқыту, алған білімі мен іскерлігін тексеру;
– техникалық тапсырманы әзірлеуге қатысу;
– техникалық тапсырма талаптарына сәйкес бағдарламалау;
– әзірленген қосымшаларды тестілеу әдістемесін қолдану;
– жұмыс нәтижелері бойынша есептік құжаттаманы ресімдеу
– презентацияны өткізу дағдыларын меңгеру;
– ақпараттық жүйені пайдалану барысында туындайтын техникалық мәселелерді анықтау;
– деректер базасын автоматтандыру құралдарын пайдалану;
– деректер базасын әзірлеу үшін ақпаратты жинау, өңдеу және талдау.

Оқу мерзімі
Негізгі орта білім негізінде – 2 жыл 10 ай;
Жалпы орта білім негізінде – 1 жыл 10 ай

Оқыту тілі
Орыс тілі

0518000 'Есеп және аудит (салалар бойынша)'

Біліктілігі
Негізгі біліктілігі: экономист-бухгалтер

Мамандық сипаттамасы
Бухгалтерлік есеп бойынша кең бейінді мамандарды даярлау жүргізілуде. Мамандық түлектері кәсіпорындар мен ұйымдарда бухгалтерлік есеп пен қаржылық бақылау жүргізеді, есеп процесін ұтымды қамтамасыз етеді, ақшалай қаражат пен материалдық ресурстарды жұмсау кезінде заңдылықтың сақталуын бақылайды.
Осы профильдің түлектері есеп-қаржы органдарында бухгалтерлер, экономистер және ревизорлар болып жұмыс істейді.

Оқу мерзімі
Негізгі орта білім негізінде – 2 жыл 10 ай.;
Жалпы орта білім негізінде – 1 жыл 10 ай.;
Техникалық және кәсіптік білім негізінде-10 ай.

Оқыту тілі
Орыс тілі

1317000 'Өндірістің аддитивті технологиялары'

Біліктілігі
1317012 Аддитивті қондырғылар операторы,
1317023 Техник-технолог.

Мамандық сипаттамасы

Аддитивті технологиялар жөніндегі маман 3D-баспа әдісімен бұйымдарды жасау процесін басқарады. Мамандық революциялық технологияны таратумен пайда болды – қабат басу арқылы көлемді нысанды құру. Түрлі материалдардан жасалған 3D-принтердің көмегімен машина жасау және электроника, үйлер, музыкалық аспаптар, тамақ, биологиялық объектілер (мысалы, медицинадағы діңгекті жасушалар) жасайды. Аддитивті технологиялар жөніндегі маман үш өлшемді компьютерлік модельдеу жүйелерін жетік меңгереді, жаңа бұйымды құрудың технологиялық цикліне тікелей сандық өндіріс технологияларын (3Д-баспа, прототип) әзірлейді және енгізеді.

Осы жаңа кәсіптің адамдары сандық өндіріспен және ғылыми-зерттеу ұйымдарында прототиппен айналыса алады, бірегей материалдар мен маталар жасай отырып, өнеркәсіптік кәсіпорындарда, сәулет және конструкторлық бюроларда, дизайнерлік бизнесте, космонавтикада. Мұндай мамандар ірі өндірісте де сұранысқа ие (мысалы, Airbus 3D-мөрді металмен белсенді игеріп, мамандарды жалдайды) және клиенттер үшін жеке тапсырыстарды орындай алады.

Аддитивті технологиялар бойынша маман немен айналысады:

  • 3D басып шығару модельдерін дайындау (модельдеу және жобалау)
  • 3D-принтерлерді іске қосу және баспаның үздіксіздігін қамтамасыз ету
  • 3D басып шығару нәтижелерін өңдеу
  • 3D принтерлерге сервистік қызмет көрсету

Оқу мерзімі
Негізгі орта білім негізінде – 2 жыл 10 ай;
Жалпы орта білім негізінде – 1 жыл 10 ай

Оқыту тілі
Орыс тілі

06120200 'Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері'

Біліктілігі
Негізгі біліктілігі: 4S07140504 Электрондық техник,
Қосымша біліктілік: 3W07140501 Сандық техник.

Кәсіби қызметтің объектілері:
– компьютерлік құрылғыларды сынақтық тексеру және жоспарлы тексеру;
– одан әрі пайдалану және сақтау кезінде жабдықты күту тәсілдерін;
– есептеу техникасын тексеру, орнату, реттеу және реттеу;
– компьютерлік жүйелердің кез келген блогында диагностика және ақауларды жою.

Кәсіби қызмет түрлері:
Мамандар компьютерлік техникаға, ақпаратты қабылдау және беру құралдарына техникалық қызмет көрсету және бақылау процесін жүзеге асырады.

Оқу мерзімі
Негізгі орта білім негізінде – 3 жыл 10 ай;
Жалпы орта білім негізінде – 2 жыл 10 ай.

Оқыту тілі
Орыс тілі

1317000'Цифрлық технология (түрлері бойынша)'

Біліктілігі
Негізгі біліктілігі: 4S06120202 Ақпараттық қауіпсіздік техникасы,

Мамандық сипаттамасы

«Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» мамандығы қазіргі таңда ақпараттық технологиялар, кез келген саладағы кәсіпорындар мен ұйымдарда қолданылатын ақпараттық жүйелерді құру және пайдалану туралы білім беретін ең танымал мамандықтардың бірі болып табылады.

Ақпараттық жүйелердің маманы – бұл ақпараттық жүйелердің жұмысын ұйымдастыруға және басқаруға қабілетті маман, оның көлемі мен білімі әртүрлі болуы мүмкін: қаржы, туризм, спорт, көлік, IT, жасанды интеллект, Web-технологиялар. IT мамандарына сұраныс деңгейі өте жоғары.

Мамандар жаңа өндіріс технологияларын қолданатын кәсіпорындарда, сондай-ақ болашақта қызметі ғылыми-зерттеу өнімдерімен байланысты әртүрлі жеке ұйымдарда сұранысқа ие.

Ақпараттық жүйелерді құру және пайдалану;
– ұйымдастырушылық басқару міндеттерін автоматтандыру;
– ақпараттық жүйелер мен бизнес-қосымшаларды әзірлеу әдістері мен құралдары;
– ақпараттық жүйелерді түрлендіру, оңтайландыру және дамыту ережелері;
– бағдарламалар, бағдарламалық қамтамасыз ету компоненттері, тілдер мен бизнес-қосымшаларды бағдарламалауға арналған жүйелер;
– кәсіпорындарда басқаруды, бухгалтерлік есепті, есептілікті ұйымдастырудың стандарттары мен әдістерін;
– жүйелердің ақпараттық өзара әрекеттесуінің стандарттары мен әдістері.

Оқу мерзімі
Негізгі орта білім негізінде – 2 жыл 10 ай;
Жалпы орта білім негізінде – 1 жыл 10 ай.

Оқыту тілі
Орыс тілі